Χάρης Παπαμαρκάκης

Σύντομο Βιογραφικό στον τομέα των Πρώτων Βοηθειών

Ο Παπαμαρκάκης Χαράλαμπος είναι μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από το 2003. Είναι εν ενεργεία Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθυντής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας. Πιστοποιήμενος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών και Τραυματολογίας σε τρεις (3) παγκόσμιους Οργανισμούς Πρώτων Βοηθειών (EMP Medic First Aid, Emergency First Response -EFR, Rescue & Safety Training Organisation - RSTO) καθώς και σε δύο (2) Ευρωπαϊκούς, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council - ERC) και στο Ευρωπαϊκό Κολέγιο Αθλητιάτρων (European College Of Sports and Exercise Physicians - ECOSEP).

Δευτεροετής στην Ειδικότητα του ΙΕΚ ΕΚΑΒ - Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Διευθυντής Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών του ERC και εκπαιδευτής με εξειδικεύσεις στα παρακάτω προγράμματα:

 • Course Director ERC BLS/AED (Βασική Υποστήριξη της Ζωής σε Ενήλικες)
 • Course Director ERC EPBLS (Βασική Υποστήριξης της Ζωής σε Παιδιά & Βρέφη)
 • Instructor ERC ILS (Άμεση Υποστήριξη Ζωής)
 • Instructor Trainer ERC BIC (Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών προγραμμάτων ERC BLS/PBLS)

Διευθυντής Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών της EMP Medic First Aid & RSTO με εξειδικεύσεις στα παρακάτω προγράμματα:

 • Εκπαιδευτής First Aid at Work & AED (Πρώτες Βοήθειες σε χώρους εργασίας & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής)
 • Εκπαιδευτής Emergency Oxygen Instructor (Διαχείρισης Οξυγόνου Εκτάκτων Αναγκών)
 • Εκπαιδευτής CPR & AED (Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης & Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

Εκπαιδευτής Σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών του ECOSEP με εξειδικεύσεις στα παρακάτω προγράμματα: 

 • SOFTE (Αντιμετώπιση Τραυματία Αθλητή)
 • ATKA (Αντιμετώπιση Τραύματος & Αιμορραγίας)
 • EMTRASE (Επείγουσα Διαλογή σε Μαζικά Ατυχήματα - TRIAGE)
 • Πρώτων Βοηθειών στον Αθλητισμό

Επίσημος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών & Τραυματολογίας 1 & 2 του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση εκπαιδευτών Διαχείρισης Κρίσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καθώς και το πρόγραμμα Fraternity International Humanitarian Missions (FIHM)

Κάτοχος των πιστοποιήσεων C1 & C2 του Ευρωπαϊκού προγράμματος διαχείρισης κρίσεων ELINYAE - SETOFF

Πιστοποίηση στο "Risk Αssessment and Μanagement in Natural Disaster Operations" 

Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών του Ινστιτούτου Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών (Ι.Δ.Α.Φ.Κ.) 


Επιπρόσθετα έχει ολοκληρώσει τις παρακάτω ειδικές εκπαιδεύσεις:

 • NAEMT PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)
 • NAEMT TFR (Trauma First Response)
 • Protection - Treatment Evacuation Casualties (P-Tec-Meducation)
 • FIFA Diploma in Football Medicine (FIFA)
 • Πρώτες Βοήθειες σε καταδυτικά ατυχήματα (Padi Rescue Diver)
 • Πρώτες βοήθειες με εξειδίκευση στο Υγρό Στοιχείο (Σ.Ε.Υ.Σ.Ε.Ε.Δ.)
 • Εξειδίκευση στις Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες Μαζικών Καταστροφών (Crisis Training)
 • Εξειδίκευση στις Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες (John's Hopkins University)
 • Εκπαίδευση στην Επείγουσα Διαχείριση Αεραγωγού (Emergency Airway Management)
 • ERC Generic Instructor Course (GIC)
 • Γενικευμένης Εκμάθησης Εκπαιδευτών Πρώτων Βοηθειών (Ε.Ε.Κ.Α.Α.)
 • Κλινικά Φροντιστήρια Διαχείρισης Πολυτραυματία (Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου)


Συντάκτης των παρακάτω άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε ελληνικά περιοδικά