Αναστασία Γρηγοριάδη

Σύντομο Βιογραφικό στον τομέα των Πρώτων Βοηθειών

Η Γρηγοριάδη Αναστασία είναι μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από το 2022, Υπεύθυνη σεμιναρίων του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών (Τ.Π.Β.) της Ε.Ο.Δ Ροδόπης από το 2023 και συνεργαζόμενη εκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών εντεταγμένη στην εκπαιδευτική ομάδα της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας.

Απόφοιτος στην Ειδικότητα του ΙΕΚ ΕΚΑΒ - Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council - ERC) με εξειδικεύσεις στα παρακάτω προγράμματα

  • Instructor ERC BLS/AED (Βασική Υποστήριξη της Ζωής σε Ενήλικες)
  • Instructor ERC EPBLS (Βασική Υποστήριξης της Ζωής σε Παιδιά & Βρέφη)

Έχει ολοκληρώσει τις παρακάτω ειδικές εκπαιδεύσεις:

  • First Aid at Work & AED (Πρώτες Βοήθειες σε χώρους εργασίας & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής)
  • ATKA (Αντιμετώπιση Τραύματος & Αιμορραγίας)
  • ERC ILS (Άμεση Υποστήριξη Ζωής)
  • Emergency Oxygen Provider (Διαχείρισης Οξυγόνου Εκτάκτων Αναγκών)
  • SOFTE (Sports On Field Trauma Emergency (Αντιμετώπιση Τραυματία Αθλητή)
  • Protection - Treatment Evacuation Casualties (P-Tec-Meducation)

Πιστοποίηση στο "Risk Αssessment and Μanagement in Natural Disaster Operations"