Διαχείριση Οξυγόνου Εκτάκτων Αναγκών

Το τμήμα Πρώτων Βοηθειών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας, σύντομα θα πραγματοποιήσει το πιστοποιημένο πρόγραμμα Emergency Oxygen Provider της EMP Medic First Aid στον Βόλo.

Το πρόγραμμα που έχει διάρκεια 5 ωρών, απευθύνεται σε Πολίτες & Διασώστες και περιλαμβάνει:

  • την χορήγηση Οξυγόνου εκτάκτων αναγκών,
  • τη χρήση των μέσων και τις μεθόδους της χορήγησης αυτής ( απλές μάσκες, ρινικούς καθετήρες, μάσκες μη επανεισπνοής, κ.α.),
  • αξιολόγηση της αναπνοής,
  • συνθήκες επιθετικού αερισμού με χρήση AMBU,
  • χρήση παλμικού οξύμετρου
  • Υπολογισμός χρήσης φιάλης ιατρικού οξυγόνου κ.α.

Το πρόγραμμα πιστοποιεί διεθνώς σε επίπεδο Διαχείρισης Εξοπλισμού και Παροχής Οξυγόνου εκτάκτων αναγκών και έχει ως σκοπό να ενισχύσει τις γνώσεις των Παρόχου Πρώτων Βοηθειών, ως προς την χρήση του ιατρικού οξυγόνου, έτσι ώστε να υποστηρίζει ολοκληρωμένα τον πάσχοντα έως ότου φτάσει στο πεδίο επαγγελματική βοήθεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή, είναι να έχει εν ισχύ πιστοποίηση βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS/AED) οποιουδήποτε οργανισμού.